Порядок дій при сході рухомого складу на перегоні з порушенням габариту на суміжних коліях

Після зупинки поїзда з причини сходу рухомого складу з виходом за габарит, це місце повинно бути огороджене згідно з Інструкцією з сиг­налізації на залізницях України. По радіозв'язку машиніст зобов'язаний повідомити про подію. Одночасно ввімкнути буферні ліхтарі червоного кольору, а помічник машиніста - огородити місце сходу.

При обслуговуванні локомотива одним машиністом спочатку переда­ється повідомлення про схід по радіозв'язку і, після отримання відповіді, виконується огородження місця сходу.

Повідомлення передається машиністам зустрічних та попутних поїз­дів, черговим по станціях, які обмежують перегін, поїзному диспетчеру до отримання відповіді. Особливу увагу необхідно звернути на відповідь машиніста поїзда, який прямує по сусідній колії, потім машиніста поїзда, який прямує позаду. Усі машиністи поїздів, які знаходяться у зоні дії раді­озв'язку, почувши повідомлення, розпочате словами "Увага! Увага! Слу­хайте всі!", зобов'язані уважно його вислухати та вжити заходів до безпеч­ного прямування свого поїзда, тобто зменшити швидкість та зупинитись не менше, ніж за одну блок-дільницю до поїзда, що зупинився.

Машиніст поїзда, у складі якого стався схід, при появі зустрічного по­їзда викликає його локомотивну бригаду по радіозв'язку та повідомляє про небезпеку, одночасно даючи сигнал миготливими вогнями прожек­тора до отримання відповіді аналогічним сигналом, а також подає сигнал загальної тривоги.

Машиніст зустрічного поїзда, помітивши миготливий сигнал про­жектора або почувши повідомлення по радіозв'язку, вживає заходів щодо зупинки свого поїзда з таким розрахунком, щоб не проминути локомотив поїзда, який зупинився; подає сигнал прожектором у відпо­відь; подальші дії узгоджує з машиністом поїзда, що зупинився та поїз­ним диспетчером.

Чергові по станціях, які обмежують перегін, машиністи поїздів, що знаходяться на даному перегоні, повинні відповісти машиністу, який до­повів про схід, та негайно доповісти про те, що сталося, поїзному дис­петчеру.

Поїзний диспетчер негайно викликає машиністів поїздів, що пряму­ють позаду та машиніста поїзда, що прямує по сусідній колії і додатково повідомляє про зупинку поїзда внаслідок сходу рухомого складу, а також закриває перегін для руху до визначення можливості пропуску поїздів.

При одночасному знеструмленні контактної мережі та падінні тиску в гальмівній магістралі, машиніст зобов'язаний зупинити поїзд екстреним гальмуванням, негайно повідомити про це по радіозв'язку, направити помічника машиніста для огляду рухомого складу й виявлення причини, попередивши його про дотримання правил особистої безпеки.

В усіх випадках локомотивна бригада повинна закріпити гальмовими башмаками та ручними гальмами вагонів частину поїзда, яка залишилася за вагонами, що зійшли, або за вагонами, які розосереджені у випадку по­жежі в поїзді згідно зі встановленим порядком. Частина пасажирського поїзда закріплюється за вимогою машиніста провідниками вагонів руч­ними гальмами всіх вагонів.


8768613271402282.html
8768677064987911.html

8768613271402282.html
8768677064987911.html
    PR.RU™